ד"ר רון שמואלי

ד"ר רון שמואלי

מערכות ספרתיות
מבוא לעיבוד תמונה
עיבוד ספרתי של תמונה