מר פיני שלומי

מר פיני שלומי

מבוא למדעי המחשב
מבני נתונים
תכנות מונחה עצמים
מבוא לתכנות
תכנות ותיכון מונחה עצמים
מבוא לתכנות פיתון