מר עידו מירוז

מר עידו מירוז

מבוא לראייה ממוחשבת
רשתות נוירונים לראייה ממוחשבת