ד"ר נטע עומר

ד"ר נטע עומר

רקע אקדמי

Ph.D מהמחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן גוריון. התמחות בשיטות אלמנט סופי מסדר גבוה, פתרונות אסימפטוטיים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות ושיטות נומריות למשוואות אליפטיות בסביבת קוים סינגולריים. 

רקע מקצועי

ניסיונה המקצועי של ד"ר עומר כולל פיתוח ותכנון מכני של מערכות בדיקה וכיול  במסגרת עבודתה בחברת אפלייד מטריאלס, פיתוח אלגוריתמים לעיבוד תמונה במסגרת עבודתה בתעשייה האווירית ו- 14 שנות הוראה, מתוכן 6 שנים בפקולטה להנדסת מכונות של אוניברסיטת בן גוריון ו- 8 שנים במחלקה להנדסה מכנית של מכללת אפקה.

 

חוזק חומרים 1
חוזק חומרים 2

מחקר 

חקירת פתרונות אסימפטוטיים למשוואות אליפטיות מסביב לקוים סינגולריים בעזרת אלמנטים סופיים.

N.Omer, Z.Yosibash, M.Costabel and M.Dauge. "Edge flux intensity functions in polyhedral domains and their extraction by a quasidual function method", International Journal of Fracture, 129(2): 97–130, 2004. 

N.Omer and Z.Yosibash. "On the path dependency of the point-wise J integral in three-dimensions", International Journal of Fracture, 136: 1–36, 2005.

Z.Yosibash, N.Omer, M.Costabel and M.Dauge. "Edge stress intensity functions in polyhedral domains and their extraction by a quasidual function method", International Journal of Fracture, 136: 37–73, 2005.

Z.Yosibash and N.Omer. "Numerical Methods for Extracting Edge Stress Intensity Functions in Anisotropic Three-Dimensional Domains", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 196: 1261–1277, 2007.

N.Omer and Z. Yosibash. "Edge singularities in three-dimensional elastic anisotropic and multi-material domains", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 197: 959–978, 2008.

Z.Yosibash, N. Omer and M.Dauge. "Edge stress intensity functions in 3-D anisotropic composites", Composites Science and Technology, 68: 1216-1224, 2008.

N.Omer and Z.Yosibash. “Singular asymptotic expansion of the elastic solution along an edge which material properties depend on the angular coordinate”, Mathematics andMechanics of Solids, 2016. DOI: 10.1177/1081286516666133.

N. Omer. “Singularity analysis forelastic clamped domains along an edge around which material properties depend on the angular coordinate”, Engineering Fracture Mechanics, 172: 106-116, 2017