ד"ר מילאד חמיסה

ד"ר מילאד חמיסה

תורת הזרימה 1
תכן מבנים
תורת התנודות
תכן מנגנונים
מכניקת המוצקים 2
תכן מכני להנדסה רפואית