מר ליאור רוטברג

מר ליאור רוטברג

מבוא לתכנות פיתון