ד"ר לובה טטרואשוילי

ד"ר לובה טטרואשוילי

מבוא להסתברות
אנליזה נומרית