ד"ר לאה גולדין

ד"ר לאה גולדין

הנדסת דרישות
מתודולוגיות תכנות Agile
סמינר בהנדסת תוכנה