מר כרמי שמעון

מר כרמי שמעון

הנדסת חשמל 2
מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של אותות