מר ירדן קרני

מר ירדן קרני

תכנות מונחה עצמים
רשתות נוירונים ולמידה עמוקה
יישומי מחשב בהנדסה MATLAB
אלגוריתמים ומבנה נתונים
תכנות ותיכון מונחה עצמים
מבוא לתכנות פיתון
סדנה ליישומי מחשב בהנדסה MATLA
סדנה לפיתון