מר יצחק גנוט

מר יצחק גנוט

מבוא להנדסת תוכנה
מבני נתונים
תכנון וניתוח אלגוריתמים
אלגוריתם מתקדם