ד"ר יוסף לוזון

ד"ר יוסף לוזון

מודלים סטוכסטיים
שיטות אופטימיזציה
מבוא למודלים ניהוליים מבוססי נתונים

חיזוי וניתוח ביקושים