מר טוביה דב רוזנברג

מר טוביה דב רוזנברג

מרצה מן החוץ במכללת אפקה. הנני בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במינהל-עסקים מהמכללה למינהל המסלול האקדמי. במקביל להוראה הנני מתכנת משנת 1996 . עיקר ההתמחות שלי היא C++/LowLevel בסביבות Windows ו-Linux. החברות הגדולות שבהם עבדתי הם ECI,MARVEL,RAD.

מבוא לתכנות מערכות
מבוא למדעי המחשב