מר חוזה אנטוניו פרס

מר חוזה אנטוניו פרס

קורס הכנה מתמטיקה - רענון
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
אלגברה ליניארית
משוואות דיפ' רגילות
משוואות דיפ' חלקיות
אנליזה הרמונית