ד"ר זויה גורדון

ד"ר זויה גורדון

גרפיקה הנדסית 1
מכניקת הזורמים
מעבדה במכניקה רפואית
זרימה מתקדמת ויישומיה הרפואיים
שיטות חישוביות בהנדסה