מר ולדימיר גלמן

מר ולדימיר גלמן

רקע אקדמי 

תואר שני בהנדסת הבניין ותואר שני בהוראת מתמטיקה ופיסיקה

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2