ד"ר מיכאל מן

סגל ההוראה

  • אנליזה מתמטית של רשתות
  •  סמינר בהנדסת תוכנה
  •  הנחיית פרויקט גמר בהנדסת תוכנה
  •  ניתוח רשתות חברתיות
  • תמחור כלכלי של אפליקציות
  • שיטות באופטימיזציה וייצור מבוזר