מר דני גולדמן

מר דני גולדמן

מבוא להנדסת מערכות ותעשייה 4.0