מר בנצי קורן

מר בנצי קורן

תכנון טרמי של ציוד אלקטרוני