מר אסף אלסדווי

מר אסף אלסדווי

ניהול פרויקטים
מערכות ניהול קשרי לקוחות