מר אלכסנדר מינקין

מר אלכסנדר מינקין

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
אלגברה ליניארית
משוואות דיפרנציאליות רגילות
אנליזה נומרית