מר אכרם סאלח

מר אכרם סאלח

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
אלגברה ליניארית
משוואות דיפרנציאליות רגילות
משוואות דיפרנציאליות חלקיות
מתמטיקה בדידה