מר אברהם עסיס

מר אברהם עסיס

מערכות מידע ארגוניות בעולם ההיברידי