ערב עיון בנושא: גישות בניהול הביקוש לתחבורה יום רביעי 21.10.15 בשעה 16:30 |


האגודה הישראלית למחקר תחבורה בשיתוף מכללת אפקה מזמינות:

איל"ת - האגודה הישראלית למחקר תחבורה