סדנת עיון והעשרה לחברי מאגד עתיד יום שלישי 07.07.15 בשעה 08:30 - יום רביעי 08.07.15 בשעה 00:00 |