פתיחת שנת הלימודים תש"פ יום ראשון 27.10.19 בשעה 08:00 |

פתיחת שנת הלימודים תש"פ! מאחלים בהצלחה לסטודנטים החדשים והממשיכים.