אירוע הוקרה לפעילות מעורבות חברתית 2018 יום שישי 15.06.18 בשעה 09:30 |