מפגש לחוקרים ומרצים בניהול פרויקטים יום רביעי 19.11.14 בשעה 15:30 |

מפגש לחוקרים ומרצים בניהול פרויקטים 

Some description