יום עיון בניהול איכות: כיוונים עכשוויים ועתידיים יום שלישי 20.12.16 בשעה 14:30 |