זמן אפקה - מפגשים עם ראשי בתי הספר יום רביעי 26.12.18 בשעה 13:00 |