זמן אפקה -עוברים את שנה א' בשלום יום רביעי 15.11.17 בשעה 14:00 |