כנס אפקה למפתחי רכב ומערכות רכב יום ראשון 27.03.16 בשעה 15:30 |