תכנית המצטיינים 2017 יום שלישי 12.04.16 בשעה 13:00 |