מלגות על בסיס נתוני קבלה

מלגות בגין נתוני קבלה למועמדים לתואר ראשון

מכללת אפקה שמה לעצמה למטרה לעודד מצוינות בקרב הסטודנטים. מדי שנה, מעניקה המכללה מאות מלגות לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים. להלן תנאי הסף לקבלת מלגות אלה.

 
מלגה על סמך שלושה ציוני תעודת בגרות כמפורט להלן:
-מלגה בשיעור 200% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה, 5 יח"ל פיסיקה בציון 90 ומעלה ו־ 5 יח"ל אנגלית בציון 90 ומעלה.
-מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 85 ומעלה, 5 יח"ל פיסיקה בציון 85 ומעלה ו־ 5 יח"ל אנגלית בציון 85 ומעלה
-מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה, 5 יח"ל פיסיקה בציון 80 ומעלה ו־ 5 יח"ל אנגלית בציון 80 ומעלה.


מלגה על סמך שני ציוני תעודת בגרות כמפורט להלן:
-מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה ו- 5 יח"ל פיסיקה בציון 90 ומעלה.
-מלגה בשיעור 75% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 85 ומעלה ו- 5 יח"ל פיסיקה בציון 85 ומעלה.
-מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה ו- 5 יח"ל פיסיקה בציון 80 ומעלה.

 
מלגה על סמך ציון בבחינה הפסיכומטרית
-מלגה בשיעור 200% משכר הלימוד היסודי – ציון 700 ומעלה*.
-מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – ציון 699.9 – 680
-מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי – ציון 679.9 – 660 .
*בכל שנה תינתן מלגה של מקסימום 100%.

מלגה על סמך ממוצע ציונים דיפלומת הנדסאי
-מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי – ממוצע ציונים 95 ומעלה.

* קבלת המלגה הינה על סמך ממוצע ציוני מה"ט/ משרד החינוך, במבחנים החיצוניים ובפרויקט הגמר (לא כולל ציוני מעבדות).

מלגה על סמך ציון בגרות במתמטיקה 5 יח"ל, למי שאינו פטור מפיסיקה
מלגה בשיעור 100% מעלות קורס ההכנה בפיסיקה – למי שאינו פטור מפיסיקה, והינו בעל 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה.
מתן המלגה מותנה בסיום קורס ההכנה בציון 70 ומעלה. המלגה תיתן כהפחתה בשכה"ל כמובהר להלן.

 

מובהר בזאת כי:

! בדיקת הזכאות למלגות תתבצע לכל המאוחר בתום הסמסטר השני ללימודים בשנה א'. סטודנט יהיה זכאי למלגות רק אם השלים את לימודיו בשנה הרלוונטית כלומר, ניגש לבחינות והיקף לימודיו היה לפחות 30 נקודות זכות בשנה זו.

! המלגות מיועדות לסטודנטים בשנה א' של תואר ראשון. אין צורך בהגשת מועמדות. המכללה מציעה מלגות לסטודנטים על פי נתוני הקבלה שלהם.

! הענקת המלגות כפופה לרשום בתקנון שכר הלימוד אשר יפורסם בסמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"ג.

! אפקה מעניקה מלגות נוספות ביניהן: מלגות סיוע, מלגות מעורבות חברתית ועוד.

פרטים בדקאנט הסטודנטים >>