מלגות על בסיס נתוני קבלה

מלגות בגין נתוני קבלה למועמדים לתואר ראשון

מכללת אפקה שמה לעצמה למטרה לעודד מצוינות בקרב הסטודנטים. מדי שנה, מעניקה המכללה מאות מלגות לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים. כמועמד ללימודי הנדסה, חשוב שתדע את חתכי הקבלת למלגות לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים.

 מלגה על סמך ציוני תעודת בגרות

 • מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 95 ומעלה ו־ 5 יח"ל אנגלית בציון 80 ומעלה.
 • מלגה בשיעור 70% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה ו־ 5 יח"ל אנגלית בציון 80 ומעלה.


 • מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – 5 יח"ל מתמטיקה בציון 85 ומעלה ו־ 5 יח"ל אנגלית בציון 80 ומעלה. מלגה על סמך ציון בבחינה הפסיכומטרית

 • מלגה בשיעור 200% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה והשנייה – ציון 700 ומעלה*.
 • מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – ציון 670 – 699.
 • מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – ציון 640 – 669.
  *בשנה הראשונה תינתן מלגה מלאה ובשנה השנייה תינתן מלגה מלאה נוספת, בתנאי שהמצב האקדמי יהיה
  "מן המניין".

מלגה על סמך ממוצע ציונים דיפלומת הנדסאי

 • מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – ממוצע ציונים 96 ומעלה.
 • מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד היסודי בשנת הלימודים הראשונה – ממוצע ציונים 92 – 95.99.*קבלת המלגה היא על סמך ממוצע ציוני מה"ט בלבד, לא כולל הגנה על פרויקט וציון פרויקט הגמר.

*בדיקת הזכאות למלגות תתבצע לכל המאוחר בתום הסמסטר השני ללימודים בשנה א'. סטודנט יהיה זכאי למלגות רק אם השלים את לימודיו בשנה הרלוונטית) - ניגש לבחינות (והיקף לימודיו היה לפחות 30 נקודות זכות בשנה זו).

המלגות מיועדות לסטודנטים בשנה א', אין צורך בהגשת מועמדות. הענקת המלגות כפופה לתקנון שכר הלימוד.

אפקה מעניקה מלגות נוספות ביניהן: מלגות סיוע, מלגות מעורבות חברתית ועוד. פרטים בדקאנט הסטודנטים >>