מסלולי לימוד

מסלולי הלימוד באפקה

מסלולי הלימוד לתואר ראשון

  • לימודי יום - 4 שנים, 2 סמסטרים בשנה, כ- 30 שעות לימוד בשבוע (בממוצע) בימים א'-ו'. לפרטים נוספים>>
    *לימודי יום - מדעי המחשב3 שנים, 2 סמסטרים בשנה, כ-30 שעות לימוד בשבוע (בממוצע) בימים א'-ו'. לפרטים נוספים>>
  • לימודי ערב - 5 שנים, שלושה סמסטרים בשנה, כ-15-20 שעות לימוד שבועיות. בסמסטרים א' ו-ב' כ-20-25 שעות לימודבממוצע. בסמסטר הקיץ (הקצר יותר עקב חגי ישראל החלים במהלכו), מספר שעות הלימוד עשוי להשתנות בהתאם לדרישות תוכנית הלימודים. לפרטים נוספים>>
  • סמסטר אביב* - בשנת הלימודים הראשונה, ניתנת האפשרות להתחיל את הלימודים בסמסטר אביב, ללמוד בסמסטר קיץ ולהמשיך בשנת הלימודים השנייה במסלול לימודי היום המתחיל בסתיו. לפרטים נוספים>>  
    *יש לוודא על פתיחת סמסטר אביב במחלקת ייעוץ לימודים.