השלמה מהנדסאי למהנדס

בשנים האחרונות, בעקבות השתכללות השוק וההיצע הגדול של מועמדים אקדמיים, עלתה החשיבות ברכישת תואר אקדמי. ואכן, הצורך בתואר ראשון ואף שני, הולך וגובר וכך גם הדרישה לאנשי מקצוע אקדמאים בתחומי ההנדסה השונים. ראייה לכך הן לוחות הדרושים שמציגים דרישות מוגדרות של ארגונים בשוק לעובדים בעלי תואר מהנדס בלבד.

מאחר והנדסה הינה מקצוע מבוקש ומאתגר, ורבים מבקשים להשתלב בתחום זה, הנדסאים רבים מבקשים להתקדם מבחינה מקצועית ולשפר את אפשרויות התעסוקה העומדות בפניהם, ובוחרים בלימודי השלמה מהנדסאי למהנדס. לימודים אלה מקנים תואר מהנדס, ופותחים הזדמנויות חדשות להשתלב במשרות מפתח בתעשיות השונות בתחום ההנדסה.

מטרת הלימודים

בעידן של חידושים טכנולוגיים ואשר מתעדכנים באופן תדיר, השלמת לימודי הנדסאי למהנדס מאפשרת לרענן ולהעמיק את היעד המקצועי אשר נרכש בשנים קודמות. לימודי ההשלמה מאפשרים לא רק ללמוד ולהכיר את התחומים החדשים ביותר בשוק, אלא גם לשדרג את ההכשרה מהנדסאי למהנדס. בנוסף, לימודי מהנדס מקנים כלים מקצועיים מתקדמים המאפשרים להתמודד עם בעיות ואתגרים רחבי היקף, ומסמיכים את הסטודנטים לעבודה בתפקידים בכירים בעלי אחריות רבה.

משך ההשלמה

משך הלימודים במסגרת ההשלמה תלוי ברקע הלימודי הקודם של ההנדסאי, בממוצע ניתן לומר כי לימודי השלמה מהנדסאי למהנדס אורכים כ- 3 שנים.

הסמכה

הנדסאים שסיימו מסלול השלמה, זכאים לתואר ראשון בהנדסה B.Sc.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה להנדסאים במכללת אפקה:

  • דיפלומת הנדסאי מה"ט/משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות, במבחנים החיצוניים (לא כולל פרויקט).

הענקת פטורים

  • פטור מקורסים במכללת אפקה על סמך לימודי הנדסאי.
  • מספר שעות הלימוד בקורס, שבגינו הוגשה הבקשה לפטור, שווה או גדול ממספר שעות הלימוד של הקורס הנלמד ב"אפקה", וחומר הלימוד בקורס האמור תואם.
  • ב- 80% לפחות את החומר של הקורס הנלמד ב"אפקה".
  • הסטודנט השיג ציון של  לפחות 80 בקורס שבגינו הוגשה הבקשה לפטור.
  • לא יינתן פטור ממקצועות יסוד / ליבה / מבוא שבתוכנית הלימודים של "אפקה".
  • לא יינתן פטור בעבור לימודים בבית ספר להנדסאים, שנלמדו שש שנים ויותר לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים ב"אפקה".
  • הפטור המקסימלי שיוכל לקבל בעל דיפלומת הנדסאי יהיה 30 נ"ז, לא כולל עבור לימודים כלליים.

מהן אפשרויות התעסוקה?

תעשיית ההייטק, ההנדסה, חברות וארגונים, מפעלים, מעבדות ועוד

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי השלמה מהנדסאי למהנדס הינו שכר לימוד אוניברסיטאי ונקבע מידי שנה ע"י המועצה להשכלה גבוהה.