נגישות לבעלי צרכים מיוחדים

כתובת ומענה לסטודנטים עם קשיים פיזיים וחושיים
מכללת אפקה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואקדמית, המאפשרת לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים המתמודדים עם בעיות פיזיות, חושיות ומחלות שונות לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.

סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים מוגדרים כמי שיש להם לקות כלשהי המשפיעה על תפקודם ומונעת מהם, בין היתר, לתפקד במהלך הלימודים והבחינות כשאר חבריהם ללימודים, ולהציג תוצאות התואמות ומשקפות את כישוריהם.

אוכלוסייה זו כוללת בתוכה: 

דקאנט הסטודנטים
הינו הגוף הפועל לרווחתם של סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים. הדקאנט מעניק שירותי תמיכה, תיווך, ייעוץ וסיוע באמצעות שירותים מגוונים, כגון: סיוע בקבלת תנאי בחינה מותאמים, קבוצות תמיכה, חונכות אקדמית, עזרים טכנולוגיים ועוד.

יצירת קשר:
קרן גולומבוביץ
טלפון:03-7688725
מייל : kereng@afeka.ac.il


רכז נגישות - מנהל המעבדות ותשתיות מו"פ הינו אחראי הנגישות במכללה המרכז את נושא הנגישות הפיזית והחושית ונושא הניידות ברחבי הקמפוס
. במסגרת תפקידו הוא אחראי על תכנון ביצוע התאמות נגישות לטווח הארוך וכן מתן פתרון מיידי לסטודנטים, עובדים ומבקרים הזקוקים לכך. בשנים האחרונות מכללת אפקה משקיעה משאבים רבים בהנגשת הקמפוס לכלל האוכלוסייה הן ברמה הפיזית והן במתן השירות ובדרכי ההוראה.  
 

יצירת קשר:
יצחק קרבצ'ינסקי
נייד: 0547-963333
טלפון:03-7688636
מייל : isaack@afeka.ac.il

Some description אות נגישות ישראל מכללת אפקה 

Some description