לבקשת אישור השתתפות מלאו פרטים:
הכנס למוזמנים בלבד
כנס אפקה   2019
|
הכנס השנתי ה-4 לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה
אקדמיה - תעשייה, שותפות חיונית בחינוך מהנדסים
  22.5.2019 | 09:00-16:00
מכללת אפקה להנדסה | רח' מבצע קדש 38, ת"א
​במעמד ח"כ אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה
כנס אפקה לפיתוח ההון האנושי הלאומי בהנדסה מתקיים זו השנה הרביעית.
הכנס נולד מתוך דאגה לעתיד ההון האנושי הלאומי בהנדסה, ואפקה - כמוסד אקדמי-ציבורי
​החליטה "להרים את הכפפה" ולספק את התשתית לשיח בין הגורמים הרלונטיים להיערכות הלאומית
לפיתוח ולהכשרה מיטבית של ההון האנושי בהנדסה נוכח האתגרים הגלובליים וקצב השינוי הגובר.
התפיסה ביסוד הכנס היא טיפול מערכתי-לאומי, הכולל שיח ותיאום בין משפיעים ומקבלי החלטות
במשק הישראלי ממערכת החינוך, מערכת ההשכלה הגבוהה, תעשייה, משרדי הממשלה,
​צה"ל וארגונים ואיגודים רלוונטיים.

בכל שנה מתמקד הכנס בנושא מרכזי אחר
והשנה יעסוק הכנס בשותפות החיונית בחינוך מהנדסים בין האקדמיה לתעשייה.

בתעשייה קיים מחסור לאומי בולט במהנדסים ומתעוררות שאלות לגבי התאמתם ונחיצותם
של לימודים אקדמיים ונדמה כי נדרש שינוי ניכר ועמוק בתהליך הכשרת המהנדסים באקדמיה.
בכנס נדון ברעיונות אפשריים לפתרונם, נעסוק בשאלת תפקידה של המדינה
ותרומתה האפשרית לשיתוף פעולה. בעזרת מרצים אורחים מהעולם נלמד להכיר גישות שונות
לאפשרות של שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה שיושמו במדינות אחרות, נבחן פתרונות
שגובשו ונדון בהתאמתם למערכת היחסים בין האקדמיה לתעשייה בישראל.
בשיתוף
תוכנית
09:00      קבלת פנים ורישום
09:30      מעמד פתיחה
                מנחת הכנס: גב' דנה ויס, עיתונאית
                פרופ' עמי מויאל, נשיא מכללת אפקה, יו"ר הכנס
                ח״כ אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה
                פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה

                ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה

10:00      מושב פתיחה | ממשקי אקדמיה - תעשייה
                פרופ' יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת | המועצה להשכלה גבוהה 
                פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, משרד רוה
"מ
                Mr. Avner Goren, Vice President, Intel Architecture, Graphics and Software Group
                פרופ' מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל-אביב, לשעבר ח"כ ויו"ר המועצה הלאומית לכלכלה

11:15      הפסקה
11:30      הרצאת אורח
                Mr. David E. Goldberg, Co-Author | The Whole New Engineer
12:15     הרצאת אורח
                Dr. Manny Contomanolis, Senior Associate Vice President
                Employer Engagement and Career Design, Northeastern University, Boston
                Industry CoOp as integral part of Engineering Education
12:45    
פרופ' ארנון בנטור, מוסד שמואל נאמן, הטכניון - פורום חינוך מהנדסים למאה ה-21
13:05     INDUSTRY COOP One on One:
           גב' דורית ביטר, CTO, TOMIA           
            & Dr Manny Contomanolis, Northeastern University           
13:30      ארוחת צהריים
14:30      פאנל | אקדמיה ותעשייה - אחריות משותפת לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה 
                מנחה: גב׳ דנה ויס

                מר זהר אלון, Head of Cloud Product Line, Checkpoint
                גב׳ נעמי כרמי קריגר, סמנכ"לית רשות החדשנות וראש הזירה החברתית
                פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
                מר עידו סופר, רכז תעשייה והשכלה גבוהה, אגף התקציבים משרד האוצר
                ד״ר פיני פרלמוטר, CTO, HP Indigo
                פרופ' יוסי רוזנוקס, דיקאן הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב
15:40      במה פתוחה לשיח עם הקהל | מנחה: גב׳ דנה ויס
15:55      סיכום | מר אלון ברנע - סגן נשיא לפיתוח, מכללת אפקה, מנהל הכנס
דוברים

גב' דנה ויס

עיתונאית
​מנחת הכנס

פרופ׳ עמי מויאל

נשיא מכללת אפקה יו"ר הכנס

פרופ' אדו פרלמן

סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' יפה זילברשץ

יו”ר הות”ת,
​המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' אבי שמחון

יו"ר המועצה
​הלאומית לכלכלה, משרד רוה"מ

Mr. Avner Goren

Vice President,
​Intel Architecture, Graphics and Software Group

פרופ' מנואל טרכטנברג

אוניברסיטת תל-אביב לשעבר ח"כ ויו"ר המועצה הלאומית לכלכלה

Mr. David E. Goldberg

Co-Author
"The Whole New Engineer"

Dr. Manny Contomanolis

Employer Senior Associate Vice President Engagement and Career Design, Northeastern University

פרופ' ארנון בנטור

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון,
​מכון טכנולוגי לישראל

גב' דורית ביטר

CTO, TOMIA

מר זהר אלון

 Head of Cloud Product Line, Checkpoint

גב' נעמי כרמי קריגר

סמנכ"לית רשות החדשנות וראש
​הזירה החברתית

פרופ' אריה מהרשק

נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מר עידו סופר

רכז תעשייה
והשכלה גבוהה,
אגף התקציבים
​משרד האוצר

ד"ר פיני פרלמוטר

CTO, HP Indigo

פרופ' יוסי רוזנוקס

דיקאן הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב

מר אלון ברנע

סגן נשיא לפיתוח מכללת אפקה
​מנהל הכנס

ח״כ אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה

ד"ר עמי אפלבום

יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה
מצגות הכנס
כנס אפקה 2019
הכנס ה-4 לפיתוח הון אנושי
​לאומי בהנדסה
אקדמיה ותעשייה שותפות חיונית בחינוך מהנדסים
כנס אפקה 2019
הכנס ה-4 לפיתוח הון אנושי
פרופ׳ עמי מויאל
נשיא מכללת אפקה ויו"ר הכנס
High Potential
Entry Level Employees

Dorit Bitter
CTO - TOMIA
פורום חינוך מהנדסים במאה ה-21:
סיכום תובנות ודרכי פעולה
פרופ׳ ארנון בנטור
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות
​לאומית, הטכניון
Staying Ahead
Of The WAVE

Avner Goren
Vice President, Intel Architecture,
​Graphics and Software Group
The Higher Education Zombie Apocalypse
Dave Goldberg
Co-Author "The Whole New Engineer"
Engineering Cooperative Education:
A Vital Strategy for Changing Times

Dr. Manny Contomanolis,
Senior Associate Vice President Employer
​Engagement and Career Design