סמינר טכנולוגיות עיבוד דיבור בעולם הרפואי

מצגות סמינר טכנולוגיות עיבוד דיבור בעולם הרפואי | 10.1.16אבחון באמצעות הקול והדיבור

Using cognitive vocal tasks for quick and simple assessment of very early dementia and pre-dementia conditions
Aharon Satt, IBM  Research – Haifa

טיפול וסיוע באמצעות טכנולוגיות עיבוד דיבור

Coby Metzger, Meir Hospital & Medial Research

 

Kobi Calev, Talkitt & MorisAlper, MIT

 

"Dr. Fluency - using voice analysis and recognition withbio-feedback technologies to solve a broken problem “

David Harris, President & CEO - Fluentech LTD