התפקיד הכפול של האקדמיה ושל הסטודנטים

שוק העבודה משתנה, הדרישות מהמהנדס משתנות יחד איתו. השינויים האלו מפעילים לחץ על האקדמיה שתפקידה להכשיר הון אנושי ועליה להתאים עצמה לשינויים, יחד עם זאת על הסטודנטים להבין את השינוי שחל בתעשייה. זהו התפקיד שנדרש מהאקדמיה ומהסטודנטים, להגיב לשינויים ולייצר סטודנטים בעלי ערך מוסף שיבליט אותו בראיון העבודה.

פרופ' עמי מויאל, נשיא המכללה במאמר דעה בכלכליסט על תפקידה הכפול של האקדמיה ושל הסטודנטים.

למאמר המלא בכלכליסט >>