לומדה לבניית תרגילים - פרויקט גמר

אחת הבעיות העומדות בפני מרצה היא לסווג לרמות את מכלול התרגילים שינתנו לסטודנטים. בפרוייקט גמר זה פותחה מערכת אשר תמליץ למרצה לאיזו רמה לשייך כל תרגיל בהתאם לתשובות הסטודנטים, ובכך תקל ותשפר את חווית הלמידה ואת הלמידה עצמה.