תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

כפי שפורסם לא אחת בעיתונות הכלכלית ובמחקרים מקיפים שנערכו בארץ ובעולם: "מהנדס תוכנה הוא המקצוע הטוב בעולם. מהנדסי תוכנה יכולים לתקוע סיכה בנקודה כלשהי במפה ולמצוא שם עבודה." תכנית הלימודים של אפקה מאפשרת לסטודנטים לסיים את לימודי הנדסת התכנה עם ידע מקיף וסט עשיר של מיומנות, אשר פותחים בפניהם מנעד רחב של אפשרויות להשתלב ולפתח קריירה מקצועית הבא כמהנדס תוכנה בחברות היי טק ובארגונים מובילים בתעשייה או להמשיך את לימודיהם לתארים אקדמים גבוהים, בהתאם לבחירתם.

מבנה תוכנית הלימודים

לצורך קבלת התואר יש לצבור 160 נקודות זכות (נ"ז) לפי הפירוט הבא:

  • 139.5 נ"ז נצברות מלימודי החובה במתמטיקה, סטטיסטיקה, פיסיקה והנדסת תוכנה, פרויקט גמר וקורסים כלליים
  • 18 נ"ז נצברות מקורסי הבחירה באחד ממסלולי ההתמחות שהסטודנט בוחר, כפי שמפורט בהמשך
  • 2.5 נ"ז סמינר שהוא קורס ליבה בכל התמחות

    תכנית לימודים מומלצת לתשע"ט

    תכנית לימודים תשע"ט – בוקר 

    תכנית לימודים תשע"ט – משולב

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.