איך מכשירים מהנדסים רפואיים?

ריאיון עם ד"ר ענת רטנובסקי, ראש בית הספר להנדסה רפואית 

רווית החמצן בדם הינו מדד חשוב לאפיון מצבים פיזיולוגים ופתולוגיים. מדד זה מתבסס על בדיקה אופטית המבדילה בין הנדסה רפואית המשלבת בין יסודות ההנדסה לבין מדעי הרפואה, על מנת למצוא פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לצרכים רפואיים. צרכים אלו כוללים, פיתוח של מכשור הנדסי רפואי מתקדם לאבחון, לטיפול ולשיקום רפואי. התכנית מכשירה מהנדסים להציע פתרונות טכנולוגיים לצרכים הנובעים ממורכבות רפואית.