כיסא גלגלים המונע באמצעות העיניים בלבד

אנשים עם מוגבלות המשותקים מהצוואר ומטה, מתקשים בהנעת כסא גלגלים ונדרשים לסיוע של אדם נוסף. בפרויקט גמר זה, פיתחו הסטודנטים מערכת המאפשרת להניע כיסא גלגלים באמצעות תנועות העיניים בלבד, ובכך הם מקווים לשפר את איכות חייהם של היושבים בכסאות גלגלים ולחזק את תחושת העצמאות האישית.