קורסים ייחודיים

למידה חישובית לסייבר

רשתות ומחשבים אישיים חשופים כיום למספר רב של איומים כגון התקפות ושימוש לא חוקי על ידי משתמשים חיצוניים. כלים ושיטות בלמידה חישובית מספקים מענה לבנית כלים גמישים וכללים אשר יכולים להתמודד עם אנומליות חדשות, גם אם אלו לא נראו בעבר. הקורס יקנה רקע תאורטי מקיף בלמידה חישובית וכן נסיון מעשי של הפעלת אלגוריתמים על דוגמאות טיפוסיות לתחום הסייבר כגון זיהוי אנומליות והתקפות.

מידע מרושת

הרעיון של רשת (network)  ככלי המחבר יחדיו פיסות קטנות של מידע בכדי להציג תמונה כללית מתאים לשימוש במגוון יישומים מתחומי המדעים המדויקים ומדעי החברה. הקורס יתמקד במבנים ודינמיקות של מידע מרושת אשר ניתנים למידול בעזרת ננתח דוגמאות ויישומים ממגוון תחומים: רשתות ביולוגיות, רשתות חברתיות, רשתות במדעי הרוח, שיווק, התפשטות מגפות ועוד. נשתמש בכלי תוכנה לסמלץ את המודלים הנלמדים ובכלי ויזואליזציה להצגת המידע.