תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול באפקה פותחת בפני הסטודנטים והסטודנטיות מנעד רחב של אפשרויות תעסוקה. התוכנית מציעה רמה מקצועית גבוהה ומטפחת ראייה רב-מערכתית והבנה רחבה ואסטרטגית במגוון תחומי ידע. בזכות כל אלה, מקדמת התעשייה את בוגרות ובוגרי התוכנית בזרועות פתוחות. 

מהנדסים בעלי השכלה והכשרה בהנדסת תעשייה וניהול נהנים מזה שנים מביקוש רב בשוק העבודה. בוגרות ובוגרי התואר יכולים להשתלב במגוון גדול של תפקידים,כמו מנהלי ייצור, מנתחי מערכות ניהוליות ויצרניות, מהנדסי ארגון ושיטות ומנהלים בכירים. הם מועסקים בחברות היי-טק, בארגונים עסקייםובגופים פרטיים וציבוריים 


מבנה תוכנית הלימודים

לצורך קבלת התואר יש לצבור 160 נקודות זכות (נ"ז) לפי הפירוט :

 • 136.5 נ"ז (*) נצברות מלימודי החובה במדעי היסוד (מתמטיקה, פיסיקה הסתברות וסטטיסטיקה), לימודי חובה במקצועות הנדסת תעשייה וניהול, קורסים כלליים ופרויקט גמר.
 • 23.5 נ"ז (*) נצברות מקורסי הבחירה באחד משלושת מסלולי ההתמחות באופן הבא:

  יש לבחור התמחות ראשית, אחד משלושת האשכולות הבאים: מערכות מידע, ניהול התפעול או אנליטיקה עסקית. באשכול הראשי שנבחר יש ללמוד את הסמינר וחמישה קורסים נוספים(*). את יתרת הנקודות עד השלמה ל160 נ"ז יש ללמוד באשכול משני, אחד מארבעת הבאים: מערכות מידע, ניהול התפעול, אנליטיקה עיסקית או ניהול וקבלת החלטות.

  * בשל שינויים בתוכנית הלימוד הנחיות אלו נכונות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל מתשע"ט. מספר נ"ז בלימודי החובה לסטודנטים ותיקים גבוה יותר ובהתאם מספר נ"ז בהתמחויות נמוך יותר. סטודנטים אלה יקבלו הנחיות כיצד להירשם. כדי לקבל הנחיות ולכל שאלה בעניין זה, פנו ליועצים האקדמיים.   

  תוכנית הלימודים המומלצת לתשפ"ג

  תוכנית לימודים תשפ"ג - מסלול בוקר
  תוכנית לימודים תשפ"ג - מסלול ערב

  *יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה