מערכת יעילה להפקת מים מהאויר

שמות הסטודנטים: רן אלוני, גיא הוך
מנחה: ד"ר רוברט רואוץ'
בית הספר: הנדסה מכנית


ליותר מחצי מאוכלוסיית כדור הארץ אין גישה למים נקיים, פרויקט זה בא לאפשר דרך יעילה אנרגטית לספק גישה למים נקיים הנמצאים בהישג יד בכל מקום מסביבנו באטמוספירה. בפרויקט זה תתבצע אופטימיזציה של המערכת התרמודינמית וכן של מערך הבקרה הדרוש להשגת המטרה. בנוסף להפקת המים, קיים פוטנציאל ליצור אנרגיה כתוצר משני. ד"ר רוברט רואוצ' הגה את הרעיון לפני מספר שנים עקב השתאותו מהאנרגיה העצומה הטמונה באטמוספירה שלנו ורשם פטנט על העיצוב והתכן.


מטרת הפרויקט היא לתכנן מערך אנרגטי ירוק במלון עפ"י עקרון “Zero Net Energy”. בפרויקט תיבחנה מערכות אלקטרו-מכניות בעלות נצילות אנרגטית גבוהה ככל הניתן ויתוכננו מערך של פאנלים סולארים על גג המלון. בנוסף, יעשה שימוש בחום השיורי של הפאנלים לטובת חימום מקדים של מי הצריכה החמים שבמלון ותועלה את נצילותם של הפאנלים בעזרת מחליף חום ייעודי.