לימודי הנדסה וניהול משלבים לימוד של כלים הנדסיים, יחד עם כלי ניהול המסייעים למוסמכי התכנית להשתלב במגוון תפקידים ניהול טכנולוגי בתעשייה. הלימודים מקנים כלים מגוונים למגוון תחומים וכללים שלוש התמחויות: מערכות עסקיות, מערכות שירות ומערכות תשתית. כחלק מהלימודים בתוכנית רוכשים המוסמכים כלים בתחומי מדעי הנתונים, ניתוחי מידע, תהליכי אופטימיזציה וכלים הנדסיים רבים, הדרושים כיום, עם השינויים המרובים בשוק העולמי. הלימודים בתוכנית מהווים נדבך חשוב בטיפוח העתודה ההנדסית ניהולית של הארגונים השונים ומתאימים לכלל בוגרי ההנדסה השונים. גם בוגרים, שאינם בעלי רקע הנדסי, יוכלו להשתלב במסגרת הלימודים, אולם בוגרים אלו ישלימו לימודי בסיס בתחום התכנה ובסיסי הנתונים, הנדרשים במסגרת הלימודים.

מבנה התוכנית

משך התואר הוא שנתיים – 4 סמסטרים, 36 נ"ז. הלימודים מתקיימים במשך יומיים בשבוע.

השנה הראשונה

 • סמסטר א: ימי ראשון מ-17:00 עד 20:00 בזום (למעט 4 מפגשים בקמפוס); ימי שני מ-16:00 עד 21:00 בקמפוס.
 • סמסטר ב: ימי שני מ-16:00 עד 21:00 בקמפוס, ימי רביעי מ-17:00 עד 20:00 בזום (למעט 4 מפגשים בקמפוס).

השנה השנייה

 • סמסטר א: ימי שלישי מ-16:00 עד 21:00 בקמפוס, וימי ראשון או רביעי (תלוי התמחות) מ-17:00 עד 20:00 בזום (למעט 4 מפגשים בקמפוס).
 • סמסטר ב: ימי ראשון מ-17:00 עד 20:00 בזום (למעט 4 מפגשים בקמפוס); ימי שלישי מ-16:00 עד 21:00 בקמפוס.

קורסי חובה משותפים

כלים אנליטיים לניתוח ותיכון - 9 נ"ז

 • מודלים כמותיים לניהול מערכות
 • חיזוי וניתוח ביקושים
 • אנליטיקה עסקית

ניהול מערכות תשתית- 5 נ"ז

 • ניהול המשאב האנושי
 • ניהול יזמות ופרויקטים בעידן הטכנולוגי

קורסי התמחות מותאמים

התמחות במערכות עסקיות- 14 נ"ז

 • תכנון עסקי ופינססי
 • ניהול תהליכים עסקיים והטמעת מערכות
 • מערכות מידע ארגוניות בעולם ההיברידי
 • חדשנות בפיתוח שירות ומוצרים
 • ניהול המוצר

התמחות במערכות שירות- 14 נ"ז

 • יישומי פסיכולוגיה
 • מערכות מידע ארגוניות בעולם ההיברידי
 • ניהול תפעול השירות
 • ניהול חוויית הלקוח
 • חדשנות בפיתוח שירות ומוצרים

התמחות במערכות תשתית- 14 נז

 • הנדסה ותכנון מערכות תחבורה
 • הנדסה, תכנון וניהול של מערכות מים וביוב
 • מערכות מידע מרחביות
 • סמינר בהנדסה וניהול מערכות תשתית
 • קבלת החלטות וניהול סיכונים

קורסי חובה משותפים

 קורסי בחירה ופרויקט גמר- 8 נ"ז

 • פרויקט גמר
 • חיזוי וניתוח ביקושים
 • קורסי בחירה

קורסים אינטגרטיביים

 • ניתוח אירועים בהנדסה וניהול מערכות תשתית
 • פרויקט גמר

קורסי בחירה

 • תכן לאיכות ואמינות
 • נושאים מתקדמים בכלכלה
 • מערכות תבוניות בתחבורה
 • תורת המשחקים למנהלים
 • מערכות מידע מרחביות
 • הנדסת גורמי אנוש

מזכירות הנהלה אקדמית

טלפון: 03-7688691/744
פקס: 03-7688692
דוא"ל: academicheadsbox@afeka.ac.il
קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א', ג', ה' בשעות 8:00-16:00, ימים ב', ד' בשעות 8:00 -18:00
דוא"ל לשאלות בנוגע ללימודים במחלקה: mirsham@afeka.ac.il

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ד

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.