הנדסת מערכות בשתי דקות

כיפת ברזל – האם זו מערכת מכנית, חשמלית, מערכת תוכנה? אם כן זוהי מערכת להגנה על אזורי אוכלוסייה, אך זו גם בהחלט מערכת משולבת רב-תחומית, לא רק מבחינה טכנית/הנדסית, אלא גם מבחינה כלכלית, וסביבתית.  מי שמגדיר ומאפיין אותה הוא מהנדס המערכת, האיש שנדרש להגיע מהגדרת צורך מופשטת, למערכת המממשת אותו בצורה מיטבית. ד"ר משה איל, מרצה בכיר בתכנית להנדסת מערכות מסביר על התחום.