אפשרויות תעסוקה

הנדסת מערכות

מהנדס מערכות נדרש מאוד בכל מגזרי התעשייה הגדולים, המייצרים מוצרים או נותנים שירותים רב-מערכתיים, ביניהם: מערכת הביטחון, מערכת התשתיות, הכלכלה, הרפואה, התחבורה ועוד. למעשה, מוצרים ושירותים רבים מתפתחים במהירות רבה, ובמוקדם או במאוחר הופכים לרב-מערכתיים. על כן הביקוש, הגבוה ממילא, נמצא בעלייה מתמדת בעשור האחרון (ראו בכל לוחות מודעות הדרושים).

מתברר, שמקצוע זה הינו אחד המוערכים והיוקרתיים ביותר בשוק העבודה: אתר Focus.com פרסם סקר רחב היקף, בהשתתפות כ-35 אלף עובדים, שבחן 7,000 משרות שהוצעו בשוק העבודה האמריקני בחודשים האחרונים. בסקר דורג "מהנדס המערכות" כמקצוע המוערך ביותר לפי מדדים כגון: צמיחה לטווח ארוך, גובה המשכורת, ביטחון תעסוקתי, ומשרות עתידיות צפויות!