אפשרויות תעסוקה

הנדסת מערכות

מהנדסות ומהנדסי מערכות נדרשים בכל המגזרים הגדולים של התעשייה המייצרים מוצרים או נותנים שירותים רב-מערכתיים, כגון תעשיית ההיי-טק, מערכת הביטחון, מערכת התחבורה ומערכת הרפואה. כיום מוצרים ושירותים רבים מתפתחים במהירות רבה והופכים, במוקדם או במאוחר, לרב-מערכתיים. לכן הביקוש, הגבוה ממילא, נמצא בעלייה מתמדת בעשור האחרון.